48 Sinonim Kata Perjamuan di Tesaurus Bahasa Indonesia

Terdapat 48 sinonim kata 'perjamuan' di Tesaurus Bahasa Indonesia.

Sinonim Perjamuan

 1. Walimah
 2. Hajatan
 3. Kenduri
 4. Pesta
 5. Walimat
 6. Selamatan
 7. Sedekahan
 8. Persantapan
 9. Resepsi
 10. Perayaan
 11. Keramaian
 12. Keriaan
 13. Perjumpaan Besar
 14. Acara
 15. Perhelatan
 16. Jamuan
 17. Peralatan
 18. Sedekah
 19. Selapanan
 20. Tingkeban
 21. Tolak Bala
 22. Makan Besar
 23. Pertemuan
 24. Reuni
 25. Helat
 26. Bangket
 27. Andrawina
 28. Hidangan
 29. Agenda
 30. Daftar
 31. Jadwal
 32. Kalender
 33. Kegiatan
 34. Kesibukan
 35. Program
 36. Programa
 37. Rancangan
 38. Rencana
 39. Skedul
 40. Urusan
 41. Kaidah
 42. Peraturan
 43. Perkara
 44. Pokok
 45. Sistem
 46. Susunan
 47. Tata
 48. Tertib
Kesimpulan

Menurut Tesaurus Bahasa Indonesia, sinonim perjamuan adalah walimah, hajatan, kenduri, pesta, walimat.

Daftar Isi
Artikel Terkait
Sinonim Perjamuan