164 Sinonim Kata Perlawanan di Tesaurus Bahasa Indonesia

Terdapat 164 sinonim kata 'perlawanan' di Tesaurus Bahasa Indonesia.

Sinonim Perlawanan

 1. Penolakan
 2. Antipati
 3. Penafian
 4. Penampikan
 5. Penentangan
 6. Resistansi
 7. Keberatan
 8. Protes
 9. Pengingkaran
 10. Penyangkalan
 11. Polarisasi
 12. Pertarungan
 13. Kompetisi
 14. Laga
 15. Peperangan
 16. Pergelutan
 17. Pergulatan
 18. Perjuangan
 19. Perkelahian
 20. Perlagaan
 21. Perlombaan
 22. Permusuhan
 23. Persabungan
 24. Persaingan
 25. Pertandingan
 26. Pertempuran
 27. Pertentangan
 28. Rivalitas
 29. Tangkisan
 30. Balasan
 31. Bantahan
 32. Bidasan
 33. Dalih
 34. Elakan
 35. Helat
 36. Jawaban
 37. Sanggahan
 38. Sangkalan
 39. Sundulan
 40. Tanggapan
 41. Tegahan
 42. Tentangan
 43. Tepisan
 44. Penangkisan
 45. Pembangkangan
 46. Pembantahan
 47. Pemrotesan
 48. Penangkalan
 49. Pencegahan
 50. Penyanggahan
 51. Festival
 52. Kejuaraan
 53. Kontes
 54. Musabaqah
 55. Peraduan
 56. Perbandingan
 57. Sayembara
 58. Turnamen
 59. An
 60. Gugatan
 61. Hujahan
 62. Hujatan
 63. Kritik
 64. Serangan
 65. Serbuan
 66. Tampikan
 67. Tantangan
 68. Tolakan
 69. Sambutan
 70. Animo
 71. Anggapan
 72. Ganjaran
 73. Hasrat
 74. Keinginan
 75. Minat
 76. Pandangan
 77. Perhatian
 78. Penerimaan
 79. Penghargaan
 80. Pertimbangan
 81. Persetujuan
 82. Reaksi
 83. Respons
 84. Sahutan
 85. Arahan
 86. Ceramah
 87. Kata Pengantar
 88. Khotbah
 89. Kuliah
 90. Pendahuluan
 91. Petuah
 92. Petunjuk
 93. Pidato
 94. Prakata
 95. Sekapur Sirih
 96. Sepatah Kata
 97. Taklimat
 98. Nafi
 99. Ingkar
 100. Pemungkiran
 101. Penegahan
 102. Penepisan
 103. Pemberontakan
 104. Perbantahan
 105. Perbangkangan
 106. Persangkalan
 107. Perdurhakaan
 108. Pertampikan
 109. Penghalauan
 110. Perbalahan
 111. Perbedaan
 112. Percakaran
 113. Pergaduhan
 114. Perguaman
 115. Perselisihan
 116. Persengketaan
 117. Pertelingkahan
 118. Pertengkaran
 119. Pertikaian
 120. Pertumpahan Darah
 121. Tawuran
 122. Pergumulan
 123. Kerja Keras
 124. Jawab
 125. Balas
 126. Cakak
 127. Pendurhakaan
 128. Pembelotan
 129. Pengkhianatan
 130. Penyelewengan
 131. Penyempalan
 132. Makar
 133. Konflik
 134. Kontroversi
 135. Percekcokan
 136. Perdebatan
 137. Perebutan
 138. Pertakian
 139. Polemik
 140. Sawala
 141. Silang Pendapat
 142. Tengkarah
 143. Kebalikan
 144. Anti
 145. Antitesis
 146. Antonim
 147. Inversi
 148. Kesebalikan
 149. Kontra
 150. Kontradiksi
 151. Lawan
 152. Oposisi
 153. Akibat
 154. Bayaran
 155. Hukuman
 156. Imbalan
 157. Kisas
 158. Pahala
 159. Aduan
 160. Sabungan
 161. Komplain
 162. Tuntutan
 163. Laporan
 164. Pengaduan
Kesimpulan

Menurut Tesaurus Bahasa Indonesia, sinonim perlawanan adalah penolakan, antipati, penafian, penampikan, penentangan.

Daftar Isi
Artikel Terkait
Sinonim Perlawanan