42 Sinonim Kata Petitih di Tesaurus Bahasa Indonesia

Terdapat 42 sinonim kata 'petitih' di Tesaurus Bahasa Indonesia.

Sinonim Petitih

 1. Ungkapan
 2. Cetusan
 3. Ekspresi
 4. Luapan
 5. Pernyataan
 6. Adagium
 7. Aforisme
 8. Amsal
 9. Bidal
 10. Idiom
 11. Kata Majemuk
 12. Maksim
 13. Pepatah
 14. Peribahasa
 15. Ibarat
 16. Misal
 17. Pengandaian
 18. Perumpamaan
 19. Analogi
 20. Perbandingan
 21. Kias
 22. Metafora
 23. Permisalan
 24. Tamsil
 25. Perbahasaan
 26. Pemeo
 27. Perbahasa
 28. Aksioma
 29. Alegori
 30. Contoh
 31. Iktibar
 32. Kiasan
 33. Metafor
 34. Pengajaran
 35. Bagai
 36. Bagaikan
 37. Bak
 38. Laksana
 39. Sebagai
 40. Seolah-Olah
 41. Seperti
 42. Seumpama
Kesimpulan

Menurut Tesaurus Bahasa Indonesia, sinonim petitih adalah ungkapan, cetusan, ekspresi, luapan, pernyataan.

Daftar IsiArtikel Terkait
Sinonim Petitih