76 Sinonim Kata Pilar di Tesaurus Bahasa Indonesia

Terdapat 76 sinonim kata 'pilar' di Tesaurus Bahasa Indonesia.

Sinonim Pilar

 1. Tonggak
 2. Cancang
 3. Pacak
 4. Pancang
 5. Patok
 6. Monumen
 7. Tiang
 8. Tugu
 9. Bongkot
 10. Pangkal Kayu
 11. Punggur
 12. Tunggul
 13. Saka
 14. Asas
 15. Dasar
 16. Pokok
 17. Prinsip
 18. Rukun
 19. Sendi
 20. Alas
 21. Basis
 22. Batu Tapakan
 23. Fondasi
 24. Fundamen
 25. Lunas
 26. Sakaguru
 27. Tumpuan
 28. Hakikat
 29. Landasan
 30. Permulaan
 31. Pangkal
 32. Alur Sungai
 33. Aturan
 34. Bakat
 35. Jalan
 36. Lambar
 37. Latar
 38. Motif
 39. Pegangan
 40. Pembawaan
 41. Pendapat
 42. Perangai
 43. Pribadi
 44. Punca
 45. Rancangan
 46. Sudut
 47. Tapak
 48. Teras
 49. Bawah
 50. Dek
 51. Geladak
 52. Lantai
 53. Lunas Kapal
 54. Perahu
 55. Esensi
 56. Inti
 57. Falsafah
 58. Hukum
 59. Marga
 60. Panduan
 61. Patokan
 62. Pedoman
 63. Peraturan
 64. Pijakan
 65. Saka Guru
 66. Syarat
 67. Ukuran
 68. Undang-Undang
 69. Akar
 70. Induk
 71. Kausa
 72. Sandaran
 73. Kaidah
 74. Kode Etik
 75. Norma
 76. Tata Cara
Kesimpulan

Menurut Tesaurus Bahasa Indonesia, sinonim pilar adalah tonggak, cancang, pacak, pancang, patok.

Daftar IsiArtikel Terkait
Sinonim Pilar