4 Sinonim Kata Pinang Sebatang di Tesaurus Bahasa Indonesia

Terdapat 4 sinonim 'pinang sebatang' di Tesaurus Bahasa Indonesia.

Sinonim Pinang Sebatang

  1. Sebatang Kacang
  2. Sebatang Kara
  3. Sebatang Karang
  4. Seorang Diri
Kesimpulan

Menurut Tesaurus Bahasa Indonesia, sinonim pinang sebatang adalah sebatang kacang, sebatang kara, sebatang karang, seorang diri.

Daftar IsiArtikel Terkait
Sinonim Pinang Sebatang