27 Sinonim Kata Pitarah

Terdapat 27 sinonim kata 'pitarah' di Tesaurus Bahasa Indonesia.

Sinonim Pitarah

 1. Poyang
 2. Bibit Buwit
 3. Cikal Bakal
 4. Kakek Moyang
 5. Nenek Moyang
 6. Karuhun
 7. Leluhur
 8. Pendahulu
 9. Belian
 10. Bomoh
 11. Cenayang
 12. Dukun
 13. Pawang
 14. Syaman
 15. Onyang
 16. Sumber
 17. Pelopor
 18. Pembaharu
 19. Peneroka
 20. Penganjur
 21. Perintis
 22. Pionir
 23. Asal Mula
 24. Benih
 25. Bibit
 26. Kakek Atau Nenek Moyang
 27. Sesepuh
Kesimpulan

Menurut Tesaurus Bahasa Indonesia, sinonim pitarah adalah poyang, bibit buwit, cikal bakal, kakek moyang, nenek moyang.

Artikel Terkait
Sinonim Pitarah
Penutup

Demikian sinonim kata pitarah menurut Tesaurus Bahasa Indonesia yang dirangkum oleh Lektur.ID.

*** Terima kasih, semoga bermanfaat ***