46 Sinonim Kata Pukau

Terdapat 46 sinonim kata 'pukau' di Tesaurus Bahasa Indonesia.

Sinonim Pukau

 1. Daya Pikat
 2. Magnet
 3. Pesona
 4. Daya Tarik
 5. Afsun
 6. Aji-Aji
 7. Cuca
 8. Gendam
 9. Guna-Guna
 10. Jampi-Jampi
 11. Mantra
 12. Pekasih
 13. Pelet
 14. Penggering
 15. Perindu
 16. Restu
 17. Sihir
 18. Sirep
 19. Gain
 20. Ilmu Penunduk
 21. Jampi
 22. Pelias
 23. Pelintuh
 24. Penawar
 25. Perengap
 26. Petunang
 27. Tuju
 28. Memantrai
 29. Menjampi-Jampi
 30. Memelet
 31. Memesona
 32. Menyihir
 33. Menyirep
 34. Besi Berani
 35. Besi Sembrani
 36. Azimat
 37. Jampian
 38. Jantur
 39. Pengasih
 40. Semah
 41. Serapah
 42. Tasak
 43. Guna
 44. Jimat
 45. Mantera
 46. Sebeh Sihir
Kesimpulan

Menurut Tesaurus Bahasa Indonesia, sinonim pukau adalah daya pikat, magnet, pesona, daya tarik, afsun.

Artikel Terkait
Sinonim Pukau
Penutup

Demikian sinonim kata pukau menurut Tesaurus Bahasa Indonesia yang dirangkum oleh Lektur.ID.

*** Terima kasih, semoga bermanfaat ***