98 Sinonim Kata Raja di Tesaurus Bahasa Indonesia

Terdapat 98 sinonim kata 'raja' di Tesaurus Bahasa Indonesia.

Sinonim Raja

 1. Sultan
 2. Baginda
 3. Adipati
 4. Aru
 5. Arung
 6. Ayah
 7. Bupala
 8. Datuk
 9. Indra
 10. Kepala Daerah
 11. Kepala Negara
 12. Kepala Suku
 13. Malik
 14. Narapati
 15. Ratu
 16. Syah
 17. Tuan
 18. Yang Dipertuan
 19. Prabu
 20. Imam
 21. Penghantar
 22. Pemimpin
 23. Penganjur
 24. Zaim
 25. Kepala Adat
 26. Kepala Negeri
 27. Ketua
 28. Penghulu
 29. Padri
 30. Pastor
 31. Pater
 32. Pendeta
 33. Bidak
 34. Benteng
 35. Buah Catur
 36. Gajah
 37. Kuda
 38. Laskar
 39. Menteri
 40. Permaisuri
 41. Piadah
 42. Pion
 43. Pembesar
 44. Administrator
 45. Atasan
 46. Gubernur
 47. Jenderal
 48. Kepala
 49. Majikan
 50. Negarawan
 51. Orang Besar
 52. Orang Penting
 53. Pejabat
 54. Penasihat
 55. Penggede
 56. Penguasa
 57. Perdana Menteri
 58. Pesirah
 59. Presiden
 60. Sesepuh
 61. Superior
 62. Tetua
 63. Tua-Tua
 64. Batara
 65. Batari
 66. Baureksa
 67. Brahmana
 68. Dewa
 69. Dewata
 70. Bangsawan
 71. Adiwangsa
 72. Andi
 73. Aristokrat
 74. Darah Biru
 75. Gusti
 76. Menak
 77. Ningrat
 78. Pangeran
 79. Permasan
 80. Priayi
 81. Raden Ajeng
 82. Raden Ayu
 83. Raden Mas
 84. Raden Roro
 85. Raden
 86. Tubagus
 87. Aji
 88. Emir
 89. Kaisar
 90. Kanjeng Sultan
 91. Paduka Tuan
 92. Paduka
 93. Sinuhun
 94. Sri Paduka
 95. Sunan
 96. Tuanku
 97. Yamtuan
 98. Yang Dipertuan
Kesimpulan

Menurut Tesaurus Bahasa Indonesia, sinonim raja adalah sultan, baginda, adipati, aru, arung.

Daftar Isi
Artikel Terkait
Sinonim Raja