115 Sinonim Kata Rasio di Tesaurus Bahasa Indonesia

Terdapat 115 sinonim kata 'rasio' di Tesaurus Bahasa Indonesia.

Sinonim Rasio

 1. Skala
 2. Nisbah
 3. Perbandingan
 4. Perimbangan
 5. Proporsi
 6. Spektrum
 7. Ukuran
 8. Perbandingan Akal
 9. Nalar
 10. Balans
 11. Harmoni
 12. Keseimbangan
 13. Simetri
 14. Pikiran
 15. Anggapan
 16. Akal
 17. Budi
 18. Daya Pikir
 19. Hemat
 20. Mantik
 21. Minda
 22. Otak
 23. Penalaran
 24. Paham
 25. Pandangan
 26. Pendapat
 27. Pendirian
 28. Perasaan
 29. Tilikan
 30. Jalan
 31. Kiat
 32. Solusi
 33. Angan-Angan
 34. Bayangan
 35. Gagasan
 36. Ide
 37. Ingatan
 38. Memori
 39. Maksud
 40. Niat
 41. Beban
 42. Ganjalan
 43. Benak
 44. Pernalaran
 45. Intelek
 46. Jalan Pikiran
 47. Akal Budi
 48. Jangkauan Pikir
 49. Kekuatan Pikir
 50. Kelogisan Pikir
 51. Logika
 52. Neraca
 53. Hati Nurani
 54. Kata Hati
 55. Akhlak
 56. Sifat
 57. Tabiat
 58. Watak
 59. Amal
 60. Kebaikan
 61. Perbuatan Baik
 62. Cara
 63. Daya Upaya
 64. Ikhtiar
 65. Jalan Usaha
 66. Bicara
 67. Cakap
 68. Celotehan
 69. Kata
 70. Ocehan
 71. Omongan
 72. Perkataan
 73. Suara
 74. Tutur
 75. Ucapan
 76. Ujaran
 77. Wicara
 78. Pembicaraan
 79. Perundingan
 80. Isi Kepala
 81. Kepala
 82. Khayalan
 83. Lemak Tulang
 84. Sumsum
 85. Tulang Hitam
 86. Analogi
 87. Ibarat
 88. Kesetaraan
 89. Kesetimpalan
 90. Komparasi
 91. Parameter
 92. Patokan
 93. Pedoman
 94. Perbedaan
 95. Perpadanan
 96. Perpaduan
 97. Persamaan
 98. Pertimbangan
 99. Perumpamaan
 100. Tolok Ukur
 101. Dalih
 102. Daya Usaha
 103. Helat
 104. Inisiatif
 105. Kebijaksanaan
 106. Kecerdikan
 107. Kelicikan
 108. Muslihat
 109. Prakarsa
 110. Renungan
 111. Slah
 112. Taktik
 113. Tipu Daya
 114. Tipu Muslihat
 115. Trik
Kesimpulan

Menurut Tesaurus Bahasa Indonesia, sinonim rasio adalah skala, nisbah, perbandingan, perimbangan, proporsi.

Daftar IsiArtikel Terkait
Sinonim Rasio