49 Sinonim Kata Rat di Tesaurus Bahasa Indonesia

Terdapat 49 sinonim kata 'rat' di Tesaurus Bahasa Indonesia.

Sinonim Rat

 1. Semesta
 2. Sarwa
 3. Segenap
 4. Seluruh
 5. Semua
 6. Alam
 7. Dunia
 8. Jagat
 9. Global
 10. Universal
 11. Adam
 12. Ardi
 13. Bentala
 14. Buana
 15. Bumi
 16. Butala
 17. Globe
 18. Kosmos
 19. Loka
 20. Manjapada
 21. Mayapada
 22. Mercapada
 23. Negeri Fana
 24. Tempat
 25. Kalangan
 26. Lapangan
 27. Lingkungan
 28. Masyarakat
 29. Mimbar
 30. Panggung
 31. Pentas
 32. Percaturan
 33. Bidang
 34. Disiplin
 35. Jurusan
 36. Keahlian
 37. Vak
 38. Planet
 39. Darat
 40. Pertiwi
 41. Tanah
 42. Angkasa
 43. Daerah
 44. Habitat
 45. Kawasan
 46. Langit
 47. Negara
 48. Negeri
 49. Zona
Kesimpulan

Menurut Tesaurus Bahasa Indonesia, sinonim rat adalah semesta, sarwa, segenap, seluruh, semua.

Daftar Isi
Artikel Terkait
Sinonim Rat