112 Sinonim Kata Real di Tesaurus Bahasa Indonesia

Terdapat 112 sinonim kata 'real' di Tesaurus Bahasa Indonesia.

Sinonim Real

 1. Berwujud
 2. Berbentuk
 3. Berupa
 4. Kasat Mata
 5. Konkret
 6. Nyata
 7. Wadak
 8. Badani
 9. Jasmaniah
 10. Ragawi
 11. Valid
 12. Absah
 13. Aci
 14. Asi
 15. Benar
 16. Berdasar
 17. Berlaku
 18. Berterima
 19. Jadi
 20. Kuat
 21. Legal
 22. Logis
 23. Meyakinkan
 24. Otentik
 25. Sah
 26. Sahih
 27. Tahkik
 28. Terang
 29. Sesungguhnya
 30. Aktual
 31. Sahaja
 32. Sebenarnya
 33. Sebetulnya
 34. Sememangnya
 35. Senyatanya
 36. Sungguh
 37. Betul
 38. Memang
 39. Sungguh-Sungguh
 40. Yakin
 41. Amat
 42. Banget
 43. Betul-Betul
 44. Kelewat
 45. Nian
 46. Sangat
 47. Sekali
 48. Terlalu
 49. Terlampau
 50. Alangkah
 51. Betapa
 52. Bukan Buatan
 53. Bukan Main
 54. Asli
 55. Bersih
 56. Faktual
 57. Kredibel
 58. Orisinal
 59. Sejati
 60. Tulen
 61. Maujud
 62. Benar-Benar ada
 63. Jasmani
 64. Jelas
 65. Kasatmata
 66. Keduniaan
 67. Kongkret
 68. Lahir
 69. Sungguh Ada
 70. Wujud
 71. Betulan
 72. Benaran
 73. Sungguhan
 74. Bercorak
 75. Bergaya
 76. Bermodel
 77. Berpotongan
 78. Kenyataannya
 79. Pada Hakikatnya
 80. Padahal
 81. Sawab
 82. Sedianya
 83. Semestinya
 84. Sepatutnya
 85. Sudah Barang Tentu
 86. Walhasil
 87. Adil
 88. Akurat
 89. Cocok
 90. Jujur
 91. Loyal
 92. Lurus Hati
 93. Lurus
 94. Mustakim
 95. Pas
 96. Pasti
 97. Persis
 98. Piawai
 99. Sadik
 100. Sempurna
 101. Sepadan
 102. Sesuai
 103. Setia
 104. Tepat
 105. Resmi
 106. Ada
 107. Hak
 108. Imbang
 109. Etis
 110. Lugu
 111. Naif
 112. Polos
Kesimpulan

Menurut Tesaurus Bahasa Indonesia, sinonim real adalah berwujud, berbentuk, berupa, kasat mata, konkret.

Daftar IsiArtikel Terkait
Sinonim Real