134 Sinonim Kata Risalah di Tesaurus Bahasa Indonesia

Terdapat 134 sinonim kata 'risalah' di Tesaurus Bahasa Indonesia.

Sinonim Risalah

 1. Tulisan
 2. Catatan
 3. Coretan
 4. Goresan
 5. Notulen
 6. Nukilan
 7. Manuskrip
 8. Naskah
 9. Surat
 10. Teks
 11. Artikel
 12. Esai
 13. Gubahan
 14. Karya
 15. Karangan
 16. Makalah
 17. Memo
 18. Novel
 19. Nota
 20. Puisi
 21. Sastra
 22. Gambar
 23. Lukisan
 24. Pamflet
 25. Sebaran
 26. Sirkuler
 27. Tebaran
 28. Seleksi
 29. Pemilahan
 30. Pemilihan
 31. Penyaringan
 32. Penyortiran
 33. Alternatif
 34. Opsi
 35. Pilihan
 36. Preferensi
 37. Antologi
 38. Koleksi
 39. Potpuri
 40. Pusparagam
 41. Brosur
 42. Edaran
 43. Pengumuman
 44. Selebaran
 45. Siaran
 46. Ceceran
 47. Serakan
 48. Taburan
 49. Majalah
 50. Surat Berkala
 51. Surat Edaran
 52. Surat Siaran
 53. Warta
 54. Referat
 55. Kertas Kerja
 56. Prasaran
 57. Notula
 58. Monografi
 59. Cerita
 60. Akbar
 61. Barang Cetakan
 62. Buku
 63. Jurnal
 64. Organ
 65. Laporan
 66. Berita
 67. Informasi
 68. Kabar
 69. Keterangan
 70. Liputan
 71. Masukan
 72. Petunjuk
 73. Jumal
 74. Pengaduan
 75. Komentar
 76. Maklumat
 77. Paparan
 78. Pemerian
 79. Penjelasan
 80. Perincian
 81. Pernyataan
 82. Ulasan
 83. Uraian
 84. Buah Pena
 85. Buah Pikiran
 86. Ciptaan
 87. Karya Tulis
 88. Kisah
 89. Komposisi
 90. Kreasi
 91. Lakonan
 92. Paper
 93. Rencana
 94. Suntingan
 95. Titisan Pena
 96. Anggitan
 97. Cita
 98. Fantasi
 99. Gosip
 100. Impian
 101. Khayalan
 102. Lamunan
 103. Pikiran
 104. Rekaan
 105. Renungan
 106. Rumor
 107. Berkas
 108. Ikatan
 109. Jambak
 110. Rangkaian
 111. Susunan
 112. Untaian
 113. Kolom
 114. Buletin
 115. Koran
 116. Lembaran
 117. Surat Kabar
 118. Tabloid
 119. Undangan
 120. Notasi
 121. Disposisi
 122. Kronik
 123. Pemberitahuan
 124. Peringatan
 125. Pesan
 126. Daftar
 127. Lis
 128. Tambahan
 129. Pasal
 130. Ayat
 131. Bab
 132. Butir
 133. Perkara
 134. Poin
Kesimpulan

Menurut Tesaurus Bahasa Indonesia, sinonim risalah adalah tulisan, catatan, coretan, goresan, notulen.

Daftar Isi
Artikel Terkait
Sinonim Risalah