57 Sinonim Kata Sarjana di Tesaurus Bahasa Indonesia

Terdapat 57 sinonim kata 'sarjana' di Tesaurus Bahasa Indonesia.

Sinonim Sarjana

 1. Sastrawan
 2. Ahli Sastra
 3. Penulis
 4. Pujangga
 5. Cendekiawan
 6. Intelektual
 7. Ahli
 8. Orang Intelektual
 9. Pakar
 10. Ilmuwan
 11. Akademikus
 12. Jauhari
 13. Kaum Cerdik
 14. Cendekia
 15. Cerdik Pandai
 16. Terpelajar
 17. Akil
 18. Arif
 19. Bakir
 20. Bestari
 21. Bijaksana
 22. Beradab
 23. Berbudaya
 24. Berbudi
 25. Berilmu
 26. Berpendidikan
 27. Berpengetahuan
 28. Andal
 29. Bernas
 30. Cakap
 31. Campin
 32. Hebat
 33. Jago
 34. Jempolan
 35. Kawakan
 36. Kompeten
 37. Lihai
 38. Mahir
 39. Mampu
 40. Mumpuni
 41. Pandai
 42. Terampil
 43. Ulung
 44. Unggul
 45. Berida
 46. Berpengalaman
 47. Empu
 48. Johar
 49. Juara
 50. Master
 51. Pendeta
 52. Piawai
 53. Profesional
 54. Spesialis
 55. Teknikus
 56. Tukang
 57. Ulama
Kesimpulan

Menurut Tesaurus Bahasa Indonesia, sinonim sarjana adalah sastrawan, ahli sastra, penulis, pujangga, cendekiawan.

Daftar Isi
Artikel Terkait
Sinonim Sarjana