45 Sinonim Kata Serangkai di Tesaurus Bahasa Indonesia

Terdapat 45 sinonim kata 'serangkai' di Tesaurus Bahasa Indonesia.

Sinonim Serangkai

 1. Seuntai
 2. Seikat
 3. Sejaras
 4. Serenceng
 5. Serenteng
 6. Seronce
 7. Sebait
 8. Sekuplet
 9. Setandan
 10. Sedompol
 11. Segerombol
 12. Segugus
 13. Sesisir
 14. Setangkai
 15. Setundun
 16. Renteng
 17. Gugusan
 18. Sekelompok
 19. Serangkap
 20. Setumpuk
 21. Seberkas
 22. Segepok
 23. Sejerat
 24. Sekebat
 25. Sekuncit
 26. Serongkol
 27. Serumpun
 28. Seruntai
 29. Sekawanan
 30. Sekerumun
 31. Sebanjar
 32. Sealur
 33. Searah
 34. Sebaris
 35. Sederet
 36. Sejajar
 37. Sejalur
 38. Selajur
 39. Selapis
 40. Selarik
 41. Seleret
 42. Sepantar
 43. Sesaf
 44. Seturut
 45. Seumur
Kesimpulan

Menurut Tesaurus Bahasa Indonesia, sinonim serangkai adalah seuntai, seikat, sejaras, serenceng, serenteng.

Daftar Isi
Artikel Terkait
Sinonim Serangkai