150 Sinonim Kata Setimpal di Tesaurus Bahasa Indonesia

Terdapat 150 sinonim kata 'setimpal' di Tesaurus Bahasa Indonesia.

Sinonim Setimpal

 1. Seukur
 2. Ekuivalen
 3. Sebanding
 4. Sederajat
 5. Seimbang
 6. Sepadan
 7. Setolok
 8. Separas
 9. Setara
 10. Setimbal
 11. Setimbang
 12. Setingkat
 13. Sekelas
 14. Sejajar
 15. Selevel
 16. Setakar
 17. Cocok
 18. Layak
 19. Patut
 20. Selaras
 21. Serasi
 22. Sama Berat
 23. Seberat
 24. Mantap
 25. Mapan
 26. Stabil
 27. Sebabat
 28. Bertimbal
 29. Berbanding
 30. Berimbang
 31. Bertara
 32. Bertimbang
 33. Sesuai
 34. Setaraf
 35. Sekedudukan
 36. Sekupu
 37. Semartabat
 38. Sepangkat
 39. Seperingkat
 40. Serupa
 41. Setanding
 42. Setingkatan
 43. Proporsional
 44. Sama
 45. Sekufu
 46. Setinggi
 47. Asri
 48. Harmonis
 49. Sepasang
 50. Sinkron
 51. Antun
 52. Apik
 53. Elok
 54. Etis
 55. Luwes
 56. Laik
 57. Merdesa
 58. Mustahak
 59. Pantas
 60. Rapi
 61. Senonoh
 62. Sopan
 63. Tampan
 64. Tertib
 65. Wajar
 66. Adekuat
 67. Cukup
 68. Lumayan
 69. Memadai
 70. Sedang
 71. Berpatutan
 72. Mengena
 73. Pas
 74. Labut
 75. Semenggah
 76. Sumbut
 77. Surup
 78. Akseptabel
 79. Mulia
 80. Terhormat
 81. Berbawaan
 82. Berpadanan
 83. Konsisten
 84. Selia
 85. Simetris
 86. Rampak
 87. Setem
 88. Bersesuaian
 89. Bertepatan
 90. Runtut
 91. Sebentuk
 92. Sejalan
 93. Sekadar
 94. Senada
 95. Senapas
 96. Seturut
 97. Sewajar
 98. Paralel
 99. Sebanjar
 100. Sebaris
 101. Sederet
 102. Sejejer
 103. Seleret
 104. Sarna
 105. Balui
 106. Pulik
 107. Remis
 108. Sama Kuat
 109. Seri
 110. Segolongan
 111. Akur
 112. Berbetulan
 113. Searah
 114. Sebahu
 115. Sebati
 116. Sehaluan
 117. Seia Sekata
 118. Sepaham
 119. Sepakat
 120. Sependirian
 121. Seragam
 122. Setubuh
 123. Setuju
 124. Betul
 125. Sreg
 126. Tepat
 127. Bertemu
 128. Klop
 129. Kompatibel
 130. Masuk
 131. Sajak
 132. Sebaya
 133. Padu
 134. Segagasan
 135. Selangkah
 136. Senilai
 137. Sependapat
 138. Sepikiran
 139. Seukuran
 140. Adil
 141. Benar
 142. Jujur
 143. Lurus
 144. Merata
 145. Rata
 146. Saksama
 147. Selayaknya
 148. Sepantasnya
 149. Sepatutnya
 150. Sewajarnya
Kesimpulan

Menurut Tesaurus Bahasa Indonesia, sinonim setimpal adalah seukur, ekuivalen, sebanding, sederajat, seimbang.

Daftar IsiArtikel Terkait
Sinonim Setimpal