90 Sinonim Kata Siaran di Tesaurus Bahasa Indonesia

Terdapat 90 sinonim kata 'siaran' di Tesaurus Bahasa Indonesia.

Sinonim Siaran

 1. Warta
 2. Arahan
 3. Berita
 4. Cerita
 5. Informasi
 6. Kabar
 7. Laporan
 8. Maklumat
 9. Memorandum
 10. Pemberitahuan
 11. Pengumuman
 12. Surat
 13. Urita
 14. Wara-Wara
 15. Warita
 16. Warkah
 17. Embaran
 18. Pariwara
 19. Warawara
 20. Penyebarluasan
 21. Penyiaran
 22. Tayangan
 23. Bawaan
 24. Acara
 25. Drama
 26. Lakonan
 27. Pementasan
 28. Persembahan
 29. Pertunjukan
 30. Sandiwara
 31. Teater
 32. Tontonan
 33. Wayang
 34. Pancaran
 35. Sebaran
 36. Brosur
 37. Edaran
 38. Pamflet
 39. Risalah
 40. Selebaran
 41. Ceceran
 42. Serakan
 43. Taburan
 44. Tebaran
 45. Publikasi
 46. Notifikasi
 47. Permakluman
 48. Proklamasi
 49. Penerbitan
 50. Amanat
 51. Butir-Butir
 52. Deklarasi
 53. Kenyataan
 54. Keterangan
 55. Makrifat
 56. Manifesto
 57. Mualamat
 58. Pemberitaan
 59. Pengetahuan
 60. Pesiaran
 61. Takrif
 62. Liputan
 63. Masukan
 64. Petunjuk
 65. Jumal
 66. Memo
 67. Nota
 68. Pengaduan
 69. Catatan
 70. Komentar
 71. Notula
 72. Paparan
 73. Pemerian
 74. Penjelasan
 75. Perincian
 76. Pernyataan
 77. Ulasan
 78. Uraian
 79. Iklan
 80. Advertensi
 81. Promosi
 82. Reklame
 83. Propaganda
 84. Publisitas
 85. Buletin
 86. Info
 87. Kisah
 88. Uar-Uar
 89. Ulasan Pers
 90. Urit
Kesimpulan

Menurut Tesaurus Bahasa Indonesia, sinonim siaran adalah warta, arahan, berita, cerita, informasi.

Daftar IsiArtikel Terkait
Sinonim Siaran