44 Sinonim Kata Sijil di Tesaurus Bahasa Indonesia

Terdapat 44 sinonim kata 'sijil' di Tesaurus Bahasa Indonesia.

Sinonim Sijil

 1. Skedul
 2. Daftar
 3. Lis
 4. Register
 5. Acara
 6. Agenda
 7. Jadwal
 8. Kalender
 9. Programa
 10. Sertifikat
 11. Akta
 12. Brevet
 13. Lisensi
 14. Surat
 15. Diploma
 16. Dokumen
 17. Ijazah
 18. Bingkai
 19. Pigura
 20. Catatan
 21. Katalog
 22. Kebenaran
 23. Piagam
 24. Syahdah
 25. Tanda Lulus
 26. Tanda Tamatan
 27. Kelulusan
 28. Rapor
 29. Tanda Tamat
 30. Susunan
 31. Tabel
 32. Urutan
 33. Himpunan
 34. Kumpulan
 35. Senarai
 36. Faharasat
 37. Formasi
 38. Indeks
 39. Perincian
 40. Ruang
 41. Uraian
 42. Direktori
 43. Inventori
 44. Keterangan
Kesimpulan

Menurut Tesaurus Bahasa Indonesia, sinonim sijil adalah skedul, daftar, lis, register, acara.

Daftar Isi
Artikel Terkait
Sinonim Sijil