100 Sinonim Kata Sinkron di Tesaurus Bahasa Indonesia

Terdapat 100 sinonim kata 'sinkron' di Tesaurus Bahasa Indonesia.

Sinonim Sinkron

 1. Bertemu
 2. Berjumpa
 3. Berpapasan
 4. Bersemuka
 5. Bersobok
 6. Bersua
 7. Bertembung
 8. Terserempak
 9. Cocok
 10. Klop
 11. Masuk
 12. Sesuai
 13. Bertimbal
 14. Sebati
 15. Setakar
 16. Sumbut
 17. Pantas
 18. Serasi
 19. Berbarengan
 20. Serempak
 21. Serentak
 22. Simultan
 23. Harmonis
 24. Selaras
 25. Sewaktu
 26. Kontan
 27. Langsung
 28. Refleks
 29. Serta Merta
 30. Spontan
 31. Berbetulan
 32. Bersamaan
 33. Bertepatan
 34. Sekaligus
 35. Beramai-Ramai
 36. Bersama-Sama
 37. Asri
 38. Seimbang
 39. Sepadan
 40. Sepasang
 41. Setimpal
 42. Berbawaan
 43. Berpadanan
 44. Berpatutan
 45. Konsisten
 46. Selia
 47. Simetris
 48. Rampak
 49. Setem
 50. Bersesuaian
 51. Runtut
 52. Sebanding
 53. Sebentuk
 54. Sejajar
 55. Sejalan
 56. Sekadar
 57. Senada
 58. Senapas
 59. Setanding
 60. Setara
 61. Setimbal
 62. Seturut
 63. Sewajar
 64. Jodoh
 65. Pas
 66. Koheren
 67. Sebahu
 68. Seia
 69. Seragam
 70. Teratur
 71. Terpadu
 72. Akur
 73. Lengket
 74. Mesra
 75. Rukun
 76. Searah
 77. Sehaluan
 78. Seia Sekata
 79. Sepaham
 80. Sepakat
 81. Sependirian
 82. Setubuh
 83. Setuju
 84. Betul
 85. Sreg
 86. Tepat
 87. Akseptabel
 88. Layak
 89. Patut
 90. Tampan
 91. Kompatibel
 92. Mengena
 93. Sajak
 94. Sebabat
 95. Sebaya
 96. Sederajat
 97. Sekelas
 98. Selevel
 99. Setimbang
 100. Setingkat
Kesimpulan

Menurut Tesaurus Bahasa Indonesia, sinonim sinkron adalah bertemu, berjumpa, berpapasan, bersemuka, bersobok.

Daftar IsiArtikel Terkait
Sinonim Sinkron