79 Sinonim Kata Skala di Tesaurus Bahasa Indonesia

Terdapat 79 sinonim kata 'skala' di Tesaurus Bahasa Indonesia.

Sinonim Skala

 1. Ukuran
 2. Barometer
 3. Kadar
 4. Parameter
 5. Patokan
 6. Standar
 7. Sukatan
 8. Takaran
 9. Tingkatan
 10. Tolok Ukur
 11. Bentuk
 12. Dosis
 13. Edisi
 14. Tangga
 15. Eskalator
 16. Injak-Injak
 17. Undak-Undakan
 18. Trap
 19. Hierarki
 20. Jenjang
 21. Level
 22. Pangkat
 23. Strata
 24. Tahapan
 25. Taraf
 26. Tataran
 27. Spektrum
 28. Cakupan
 29. Jangkauan
 30. Lingkup
 31. Skop
 32. Nisbah
 33. Perbandingan
 34. Perimbangan
 35. Proporsi
 36. Rasio
 37. Balans
 38. Harmoni
 39. Keseimbangan
 40. Simetri
 41. Nilai
 42. Angka
 43. Biji
 44. Harga
 45. Harkat
 46. Jumlah
 47. Karat
 48. Kelas
 49. Kualitas
 50. Kuantitas
 51. Kurs
 52. Mutu
 53. Perhitungan
 54. Peringkat
 55. Poin
 56. Ponten
 57. Taksiran
 58. Timbangan
 59. Tingkat
 60. Neraca
 61. Kedudukan
 62. Struktur
 63. Tahap
 64. Penggaris
 65. Mistar
 66. Pembaris
 67. Satar
 68. Analogi
 69. Ibarat
 70. Kesetaraan
 71. Kesetimpalan
 72. Komparasi
 73. Pedoman
 74. Perbedaan
 75. Perpadanan
 76. Perpaduan
 77. Persamaan
 78. Pertimbangan
 79. Perumpamaan
Kesimpulan

Menurut Tesaurus Bahasa Indonesia, sinonim skala adalah ukuran, barometer, kadar, parameter, patokan.

Daftar Isi
Artikel Terkait
Sinonim Skala