59 Sinonim Kata Teklok

Terdapat 59 sinonim kata 'teklok' di Tesaurus Bahasa Indonesia.

Sinonim Teklok

 1. Lunglai
 2. Langlai
 3. Lemah
 4. Lemas
 5. Lemau
 6. Lembam
 7. Lenyai
 8. Letoi
 9. Litak
 10. Loyo
 11. Rengsa
 12. Ruai
 13. Gontai
 14. Bokoh
 15. Bopok
 16. Dengkik
 17. Lengai
 18. Lamban
 19. Layu
 20. Lesu
 21. Lemah Gemulai
 22. Lembut Tulang
 23. Lentur
 24. Luwes
 25. Memutus Tulang
 26. Lembek
 27. Murung
 28. Sedih
 29. Benyai
 30. Layuh
 31. Celomes
 32. Menyerana
 33. Merana
 34. Mudah Sakit
 35. Penyakitan
 36. Rentan
 37. Ringkih
 38. Cengeng
 39. Lembut
 40. Lintuh
 41. Melempem
 42. Payah
 43. Pudar
 44. Rapuh
 45. Soak
 46. Lambat
 47. Terbelakang
 48. Idiot
 49. Imbesil
 50. Tunagrahita
 51. Asfal
 52. Daif
 53. Hina
 54. Kecil
 55. Laif
 56. Lata
 57. Nista
 58. Remeh
 59. Rendah
Kesimpulan

Menurut Tesaurus Bahasa Indonesia, sinonim teklok adalah lunglai, langlai, lemah, lemas, lemau.

Artikel Terkait
Sinonim Teklok
Penutup

Demikian sinonim kata teklok menurut Tesaurus Bahasa Indonesia yang dirangkum oleh Lektur.ID.

*** Terima kasih, semoga bermanfaat ***