53 Sinonim Kata Tunggul di Tesaurus Bahasa Indonesia

Terdapat 53 sinonim kata 'tunggul' di Tesaurus Bahasa Indonesia.

Sinonim Tunggul

 1. Umbul-Umbul
 2. Alam
 3. Bendera
 4. Duaja
 5. Liwa
 6. Panji-Panji
 7. Pataka
 8. Standar
 9. Bongkot
 10. Pangkal Kayu
 11. Tunggak
 12. Tiang
 13. Tonggak
 14. Punggur
 15. Pacak
 16. Pancang
 17. Patok
 18. Cancang
 19. Monumen
 20. Pilar
 21. Tugu
 22. Saka
 23. Asas
 24. Dasar
 25. Pokok
 26. Prinsip
 27. Rukun
 28. Sendi
 29. Cagak
 30. Kaki
 31. Kiap
 32. Pengampu
 33. Penongkat
 34. Penopang
 35. Penumpil
 36. Penumpu
 37. Penunjang
 38. Penyangga
 39. Penyokong
 40. Sagang
 41. Kalimantang
 42. Lencana
 43. Merawal
 44. Standard
 45. Lindungan
 46. Naungan
 47. Aba-Aba
 48. Anggai
 49. Isyarat
 50. Kode
 51. Petunjuk
 52. Tanda
 53. Ular-Ular
Kesimpulan

Menurut Tesaurus Bahasa Indonesia, sinonim tunggul adalah umbul-umbul, alam, bendera, duaja, liwa.

Daftar Isi
Artikel Terkait
Sinonim Tunggul